ECOUTE CLIENT

Chèr(e) client(e), merci de sélectionner la langue de votre choix et de saisir le code du restaurant Quick figurant sur votre ticket de caisse.

____

Beste klant, bedankt om de taal van uw keuze aan te duiden en voer de Quick restaurantcode in die op uw kassabon staat.

____

Code erronéVerkeerde code
J’accepte de participer à l’étude satisfaction client organisée par Quick et je consens à l’utilisation de mes données personnelles tel que défini dans la politique de protection de données personnelles (cf document ICI)
Ik ga akkoord met deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek georganiseerd door Quick en ik stem in met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in het beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (zie document HIER)

©2019 Présence. Tous droits reservés